Horse: Inspector Gadget        #23758   

GHJA 2011

No. Class Show Rider Place Entries Points  
21 CH/AD Amateur Hunter 3' B HJ Fox II Ali Butler 5 5 1.00
20 CH/AD Amateur Hunter 3' A HJ Fox II Ali Butler 3 5 4.00
22 CH/AD Amateur u/saddle HJ Fox II Ali Butler 5 5 1.00
10 CHILDREN'S/JR HTR 3' (G A) Georgia Tech Benefit Ali Butler 3 10 4.00
111 CHILDREN'S/JR HTR O/F Georgia Tech Benefit Ali Butler 5 7 1.00
113 CHILDREN'S/JR CLASSIC Georgia Tech Benefit Ali Butler 4 5 4.00
114 CHILDREN'S/JR HTR U/S Georgia Tech Benefit Ali Butler 4 5 2.00
112 CHILDREN'S/JR HTR O/F Georgia Tech Benefit Ali Butler 5 7 1.00
50 CHILDREN'S HUNTER O/F St. David's Benefit Ali Butler 5 9 1.00
110 CHILDREN'S/JR HTR O/F Bolshoi Benefit Ali Butler 6 9 0.50
109 CHILDREN'S/JR HTR O/F Bolshoi Benefit Ali Butler 5 9 1.00
94 CHILDREN'S HUNTER U/S Ticket to Ride Benefit Ali Butler 2 4 6.00
92 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Benefit Ali Butler 3 6 4.00
93 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Benefit Ali Butler 3 6 4.00
270 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Benefit Ali Butler 4 5 2.00
269 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Benefit Ali Butler 3 5 4.00
271 CHILDREN'S HUNTER U/S Ticket to Ride Benefit Ali Butler 3 4 4.00
280 CHILDREN'S/ADULT HUNTER CLASSIC Ticket to Ride Benefit Ali Butler 5 10 2.00
154 CHILDREN'S HTR O/F Cheryl & Co Fall II Ali Butler 6 17 0.50
54 CHILDREN'S HTR O/F Cheryl & Co Fall III Ali Butler 2 4 6.00
55 CHILDREN'S HTR O/F Cheryl & Co Fall III Ali Butler 4 4 2.00
56 CHILDREN'S HTR U/S Cheryl & Co Fall III Ali Butler 4 4 2.00
Total Class Points 57.00
No: 21
Class: CH/AD Amateur Hunter 3' B
Show: HJ Fox II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 20
Class: CH/AD Amateur Hunter 3' A
Show: HJ Fox II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 22
Class: CH/AD Amateur u/saddle
Show: HJ Fox II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 10
Class: CHILDREN'S/JR HTR 3' (G A)
Show: Georgia Tech Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 10
Points: 4.00  
No: 111
Class: CHILDREN'S/JR HTR O/F
Show: Georgia Tech Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 113
Class: CHILDREN'S/JR CLASSIC
Show: Georgia Tech Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 114
Class: CHILDREN'S/JR HTR U/S
Show: Georgia Tech Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 112
Class: CHILDREN'S/JR HTR O/F
Show: Georgia Tech Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 50
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: St. David's Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 9
Points: 1.00  
No: 110
Class: CHILDREN'S/JR HTR O/F
Show: Bolshoi Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 9
Points: 0.50  
No: 109
Class: CHILDREN'S/JR HTR O/F
Show: Bolshoi Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 9
Points: 1.00  
No: 94
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 92
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 93
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 270
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 269
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 271
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 280
Class: CHILDREN'S/ADULT HUNTER CLASSIC
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 10
Points: 2.00  
No: 154
Class: CHILDREN'S HTR O/F
Show: Cheryl & Co Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 17
Points: 0.50  
No: 54
Class: CHILDREN'S HTR O/F
Show: Cheryl & Co Fall III
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 55
Class: CHILDREN'S HTR O/F
Show: Cheryl & Co Fall III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 56
Class: CHILDREN'S HTR U/S
Show: Cheryl & Co Fall III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
Total Class Points: 57.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
57 WORKING HUNTER U/S Brownwood Spring II Ali Butler 5 5 1.00
55 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring II Ali Butler 2 6 6.00
56 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring II Ali Butler 2 6 6.00
156 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 2 4 6.00
157 WORKING HUNTER U/S Brownwood Spring III Ali Butler 3 4 4.00
155 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 1 5 10.00
57 WORKING HUNTER U/S Brownwood Spring IV Ali Butler 2 3 6.00
56 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring IV Ali Butler 1 3 10.00
156 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring V Ali Butler 2 3 6.00
155 WORKING HUNTER O/F Brownwood Spring V Ali Butler 3 3 4.00
157 WORKING HUNTER U/S Brownwood Spring V Ali Butler 2 3 6.00
26 WORKING HUNTER U/S Falcon Ridge Spring I Ali Butler 1 3 10.00
25 WORKING HUNTER O/F Falcon Ridge Spring I Ali Butler 3 3 4.00
24 WORKING HUNTER O/F Falcon Ridge Spring I Ali Butler 2 3 6.00
59 WORKING HTR O/F Auburn Spring I Ali Butler 2 3 6.00
61 WORKING HTR U/S Auburn Spring I Ali Butler 3 3 4.00
60 WORKING HTR O/F Auburn Spring I Ali Butler 2 3 6.00
160 WORKING HUNTER O/F Auburn Spring II Ali Butler 1 3 10.00
161 WORKING HUNTER U/S Auburn Spring II Ali Butler 3 3 4.00
159 WORKING HUNTER O/F Auburn Spring II Ali Butler 3 3 4.00
205 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping III Ali Butler 3 3 4.00
207 WORKING HUNTER U/S Elite Show Jumping III Ali Butler 3 3 4.00
206 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping III Ali Butler 2 3 6.00
205 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping V Ali Butler 2 4 6.00
206 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping V Ali Butler 4 4 2.00
207 WORKING HUNTER U/S Elite Show Jumping V Ali Butler 3 4 4.00
305 WORKING HUNTER O/F Elite Show Jumping VI Ali Butler 4 4 2.00
306 WORKING HUNTER O/F Elite Show Jumping VI Ali Butler 3 4 4.00
307 WORKING HUNTER U/S Elite Show Jumping VI Ali Butler 3 3 4.00
207 WORKING HUNTER U/S Elite Show Jumping VII Ali Butler 3 4 4.00
206 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping VII Ali Butler 5 5 1.00
205 WORKING HUNTER 3'6 Elite Show Jumping VII Ali Butler 2 5 6.00
305 WORKING HUNTER O/F Elite Show Jumping VIII Ali Butler 2 5 6.00
306 WORKING HUNTER O/F Elite Show Jumping VIII Ali Butler 5 5 1.00
307 WORKING HUNTER U/S Elite Show Jumping VIII Ali Butler 2 4 6.00
61 WORKING HTR U/S Auburn in August I Ali Butler 2 4 6.00
60 WORKING HTR O/F Auburn in August I Ali Butler 1 4 10.00
59 WORKING HTR O/F Auburn in August I Ali Butler 2 4 6.00
159 WORKING HUNTER O/F Auburn in August II Ali Butler 4 4 2.00
160 WORKING HUNTER O/F Auburn in August II Ali Butler 4 4 2.00
161 WORKING HUNTER U/S Auburn in August II Ali Butler 3 4 4.00
224 Working Hunter under Saddle HJ Fox Ali Butler 3 6 4.00
223 Working Hunter O/F 3'6 B HJ Fox Ali Butler 2 6 6.00
222 Working Hunter O/F 3'6 A HJ Fox Ali Butler 4 6 2.00
23 Working Hunter O/F 3'6 B HJ Fox Ali Butler 4 6 2.00
22 Working Hunter O/F 3'6 A HJ Fox Ali Butler 1 6 10.00
24 Working Hunter under saddle HJ Fox Ali Butler 4 5 2.00
25 WORKING HUNTER O/F Falcon Ridge Fall I Ali Butler 3 3 4.00
26 WORKING HUNTER U/S Falcon Ridge Fall I Ali Butler 3 3 4.00
24 WORKING HUNTER O/F Falcon Ridge Fall I Ali Butler 4 4 2.00
70 WORKING HTR O/F Cheryl & Co Fall I Ali Butler 4 5 2.00
71 WORKING HTR U/S Cheryl & Co Fall I Ali Butler 3 5 4.00
69 WORKING HTR O/F Cheryl & Co Fall I Ali Butler 4 5 2.00
Total Class Points 253.00

Standing Show Points  
Champion Brownwood Spring III 20.00
Champion Auburn in August I 20.00
Reserve HJ Fox 12.00
Total Championship Points 52.00  
Total Season Points 305.00  
No: 57
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 55
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 56
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 156
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 157
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 155
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 57
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 56
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 156
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 155
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 157
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 26
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Falcon Ridge Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 25
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 24
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 59
Class: WORKING HTR O/F
Show: Auburn Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 61
Class: WORKING HTR U/S
Show: Auburn Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 60
Class: WORKING HTR O/F
Show: Auburn Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 160
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Auburn Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 3
Points: 10.00  
No: 161
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Auburn Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 159
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Auburn Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 205
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping III
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 207
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping III
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 206
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping III
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 205
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping V
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 206
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping V
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 207
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping V
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 305
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 306
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 307
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 207
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping VII
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 206
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping VII
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 205
Class: WORKING HUNTER 3'6
Show: Elite Show Jumping VII
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 305
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VIII
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 306
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VIII
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 307
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping VIII
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 61
Class: WORKING HTR U/S
Show: Auburn in August I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 60
Class: WORKING HTR O/F
Show: Auburn in August I
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 59
Class: WORKING HTR O/F
Show: Auburn in August I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 159
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Auburn in August II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 160
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Auburn in August II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 161
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Auburn in August II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 224
Class: Working Hunter under Saddle
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 223
Class: Working Hunter O/F 3'6 B
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 222
Class: Working Hunter O/F 3'6 A
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 23
Class: Working Hunter O/F 3'6 B
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 22
Class: Working Hunter O/F 3'6 A
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 6
Points: 10.00  
No: 24
Class: Working Hunter under saddle
Show: HJ Fox
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 25
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 26
Class: WORKING HUNTER U/S
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 24
Class: WORKING HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 70
Class: WORKING HTR O/F
Show: Cheryl & Co Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 71
Class: WORKING HTR U/S
Show: Cheryl & Co Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 69
Class: WORKING HTR O/F
Show: Cheryl & Co Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
Total Class Points: 253.00
Standing: Champion
Show: Brownwood Spring III
Points: 20.00
Standing: Champion
Show: Auburn in August I
Points: 20.00
Standing: Reserve
Show: HJ Fox
Points: 12.00
Total Championship Points: 52.00
Total Season Points 305.00
No: 187
Class: INTERMEDIATE/CH/AD JPR
Show: Auburn Summer II
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 186
Class: INTERMEDIATE/CH/AD JPR
Show: Auburn Summer II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 78
Class: CHILD ADULT JUMP II.2C
Show: HSV Southeastern HJ Series XI
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 312
Class: CHILD ADULT JUMP
Show: HSV Southeastern Series XII
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 5
Class: CHILDREN'S JPR 3
Show: GHJA Grand Finale
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 9
Points: 2.00  
Total Class Points: 32.00
No: 89
Class: INTERMEDIATE/LOW JPR 3
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 86
Class: INTERMEDIATE/LOW JPR 3
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 70
Class: LOW SCHOOLING JUMPER 3
Show: Elite Show Jumping III
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 192
Class: L Low Schooling Jumper
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 193
Class: L Low Schooling Jumper
Show: Good Old Summertime
Rider:
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 10
Class: LOW SCHOOLING JUMPER
Show: Ticket to Ride Benefit
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 27
Class: LOW SCHOOLING JUMPER 3
Show: Falcon Ridge Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 28
Class: LOW SCHOOLING JUMPER 3'3
Show: Falcon Ridge Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 7
Class: LOW SCHOOLING JPR 3'3
Show: GHJA Grand Finale
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
Total Class Points: 44.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
87 OPEN/HIGH SCHOOLING JPR Auburn Summer I Ali Butler 2 4 6.00
73 HIGH SCHOOLING JUMPER Elite Show Jumping III Ali Butler 4 4 2.00
112 HIGH SCHOOL JUMP II.2B HSV Southeastern HJ Series XI Ali Butler 5 6 1.00
Total Class Points 9.00
No: 87
Class: OPEN/HIGH SCHOOLING JPR
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 73
Class: HIGH SCHOOLING JUMPER
Show: Elite Show Jumping III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 112
Class: HIGH SCHOOL JUMP II.2B
Show: HSV Southeastern HJ Series XI
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
Total Class Points: 9.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
52 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring II Ali Butler 5 8 1.00
54 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Spring II Ali Butler 6 8 0.50
53 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring II Ali Butler 5 8 1.00
154 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Spring III Ali Butler 4 6 2.00
153 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 1 8 10.00
152 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 4 8 2.00
54 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Spring IV Ali Butler 5 5 1.00
53 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring IV Ali Butler 4 5 2.00
52 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring IV Ali Butler 4 5 2.00
152 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring V Ali Butler 2 6 6.00
154 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Spring V Ali Butler 5 6 1.00
153 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Spring V Ali Butler 1 6 10.00
57 JR/AM HTR O/F Auburn Spring I Ali Butler 5 10 1.00
158 JR/AM HUNTER U/S Auburn Spring II Ali Butler 4 5 2.00
157 JR/AM HUNTER O/F Auburn Spring II Ali Butler 3 7 4.00
63 JR/AM HTR O/F Auburn Summer I Ali Butler 2 5 6.00
65 JR/AM HTR U/S Auburn Summer I Ali Butler 4 5 2.00
64 JR/AM HTR O/F Auburn Summer I Ali Butler 4 5 2.00
163 JR/AM HUNTER O/F Auburn Summer II Ali Butler 3 5 4.00
165 JR/AM HUNTER U/S Auburn Summer II Ali Butler 4 5 2.00
164 JR/AM HUNTER O/F Auburn Summer II Ali Butler 2 5 6.00
308 JR/AM HUNTER O/F Elite Show Jumping IV Ali Butler 4 5 2.00
310 JR/AM HUNTER U/S Elite Show Jumping IV Ali Butler 4 5 2.00
309 JR/AM HUNTER O/F Elite Show Jumping IV Ali Butler 4 5 2.00
308 JR/AM HUNTER O/F Elite Show Jumping VI Ali Butler 3 6 4.00
310 JR/AM HUNTER U/S Elite Show Jumping VI Ali Butler 6 6 0.50
309 JR/AM HUNTER O/F Elite Show Jumping VI Ali Butler 4 6 2.00
154 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Fall II Ali Butler 3 3 4.00
153 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Fall II Ali Butler 3 3 4.00
152 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Fall II Ali Butler 3 3 4.00
56 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Halloween Ali Butler 2 3 6.00
55 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Halloween Ali Butler 2 3 6.00
154 JR/AM HUNTER U/S Brownwood Halloween Ali Butler 3 3 4.00
153 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Halloween Ali Butler 2 4 6.00
152 JR/AM HUNTER O/F Brownwood Halloween Ali Butler 2 4 6.00
Total Class Points 120.00

Standing Show Points  
Reserve Brownwood Spring III 12.00
Reserve Brownwood Spring V 12.00
Reserve Brownwood Halloween 12.00
Total Championship Points 36.00  
Total Season Points 156.00  
No: 52
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 8
Points: 1.00  
No: 54
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 8
Points: 0.50  
No: 53
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 8
Points: 1.00  
No: 154
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 153
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 8
Points: 10.00  
No: 152
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 8
Points: 2.00  
No: 54
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 53
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 52
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 152
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 154
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 153
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring V
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 6
Points: 10.00  
No: 57
Class: JR/AM HTR O/F
Show: Auburn Spring I
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 10
Points: 1.00  
No: 158
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Auburn Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 157
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Auburn Spring II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 7
Points: 4.00  
No: 63
Class: JR/AM HTR O/F
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 65
Class: JR/AM HTR U/S
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 64
Class: JR/AM HTR O/F
Show: Auburn Summer I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 163
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Auburn Summer II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 5
Points: 4.00  
No: 165
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Auburn Summer II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 164
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Auburn Summer II
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 5
Points: 6.00  
No: 308
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping IV
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 310
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping IV
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 309
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping IV
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 308
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
No: 310
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 6
Points: 0.50  
No: 309
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping VI
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 154
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 153
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 152
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 56
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Halloween
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 55
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Halloween
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 154
Class: JR/AM HUNTER U/S
Show: Brownwood Halloween
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 3
Points: 4.00  
No: 153
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Halloween
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 152
Class: JR/AM HUNTER O/F
Show: Brownwood Halloween
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
Total Class Points: 120.00
Standing: Reserve
Show: Brownwood Spring III
Points: 12.00
Standing: Reserve
Show: Brownwood Spring V
Points: 12.00
Standing: Reserve
Show: Brownwood Halloween
Points: 12.00
Total Championship Points: 36.00
Total Season Points 156.00

GHJA 2010

No. Class Show Rider Place Entries Points  
149 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 4 6 2.00
151 CHILDREN'S HUNTER U/S Brownwood Spring III Ali Butler 6 6 0.50
150 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Spring III Ali Butler 5 6 1.00
16 CHILDREN'S HUNTER O/F Ga. State Benefit I Ali Butler 2 4 6.00
18 CHILDREN'S HUNTER U/S Ga. State Benefit I Ali Butler 4 4 2.00
17 CHILDREN'S HUNTER O/F Ga. State Benefit I Ali Butler 2 4 6.00
201 CHILDREN'S HUNTER CLASSIC Ga. State Benefit II Ali Butler 1 6 20.00
118 CHILDREN'S HTR U/S Ga. State Benefit II Ali Butler 5 7 1.00
116 CHILDREN'S HTR O/F Ga. State Benefit II Ali Butler 5 6 1.00
117 CHILDREN'S HTR O/F Ga. State Benefit II Ali Butler 2 6 6.00
49 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Spring IV Ali Butler 6 11 0.50
55 CHILDREN'S HUNTER O/F Good Old Summertime Ali Butler 5 7 1.00
54 CHILDREN'S HUNTER O/F Good Old Summertime Ali Butler 5 7 1.00
56 CHILDREN'S HUNTER U/S Good Old Summertime Ali Butler 4 5 2.00
155 CHILDREN'S HUNTER O/F Good Old Summertime Ali Butler 2 7 6.00
156 CHILDREN'S HUNTER U/S Good Old Summertime Ali Butler 6 6 0.50
154 CHILDREN'S HUNTER O/F Good Old Summertime Ali Butler 4 7 2.00
98 CHILD/ADULT HUNTER U/S HSV Southeastern Series VI Ali Butler 3 4 4.00
97 CHILD/ADULT HUNTER 3' HSV Southeastern Series VI Ali Butler 5 7 1.00
96 CHILD/ADULT HUNTER 3' HSV Southeastern Series VI Ali Butler 6 7 0.50
291 CHILD/ADULT HUNTER 3 HSV Southeastern Series VII Ali Butler 5 7 1.00
293 CHILD/ADULT HUNTER U/S HSV Southeastern Series VII Ali Butler 5 6 1.00
263 L Children's Hunter U/S Ticket to Ride Ali Butler 4 4 2.00
262 L Children's Hunter O/F Ticket to Ride Ali Butler 5 6 1.00
261 L Children's Hunter O/F Ticket to Ride Ali Butler 1 4 10.00
361 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Ali Butler 4 4 2.00
362 CHILDREN'S HUNTER O/F Ticket to Ride Ali Butler 3 4 4.00
363 CHILDREN'S HUNTER U/S Ticket to Ride Ali Butler 3 4 4.00
118 CHILDREN'S/ADULT HTR U/S Elite Show Jumping VIII Ali Butler 6 11 0.50
117 CHILDREN'S/ADULT HTR O/F Elite Show Jumping VIII Ali Butler 6 11 0.50
237 Ch/Ad Hunter u/saddle HJ Fox Fall II Ali Butler 5 5 1.00
236 Childrens/Adult Hunter 3' B HJ Fox Fall II Ali Butler 5 5 1.00
235 Childrens/Adult Hunter 3' A HJ Fox Fall II Ali Butler 1 5 10.00
12 CHILDREN'S HUNTER O/F Falcon Ridge Fall I Ali Butler 4 7 2.00
13 CHILDREN'S HUNTER U/S Falcon Ridge Fall I Ali Butler 2 7 6.00
11 CHILDREN'S HUNTER O/F Falcon Ridge Fall I Ali Butler 5 7 1.00
97 CHILD/ADULT HUNTER 3 HSV Southeastern Series VIII Ali Butler 5 9 1.00
98 CHILD/ADULT HUNTER U/S HSV Southeastern Series VIII Ali Butler 4 4 2.00
291 CHILD/ADULT HUNTER 3 HSV Southeastern Series IX Ali Butler 5 8 1.00
11 CHILDREN'S HUNTER O/F Falcon Ridge Fall II Ali Butler 4 4 2.00
12 CHILDREN'S HUNTER O/F Falcon Ridge Fall II Ali Butler 1 4 10.00
13 CHILDREN'S HUNTER U/S Falcon Ridge Fall II Ali Butler 2 3 6.00
50 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Fall I Ali Butler 3 8 4.00
51 CHILDREN'S HUNTER U/S Brownwood Fall I Ali Butler 6 7 0.50
49 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Fall I Ali Butler 5 9 1.00
49 CHILDREN'S HUNTER O/F Brownwood Halloween I Ali Butler 6 13 0.50
Total Class Points 139.00

Standing Show Points  
Reserve Ga. State Benefit I 12.00
Reserve HJ Fox Fall II 12.00
Reserve Falcon Ridge Fall II 12.00
Total Championship Points 36.00  
Total Season Points 175.00  
No: 149
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 6
Points: 2.00  
No: 151
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 6
Points: 0.50  
No: 150
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring III
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 16
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ga. State Benefit I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 18
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Ga. State Benefit I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 17
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ga. State Benefit I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 4
Points: 6.00  
No: 201
Class: CHILDREN'S HUNTER CLASSIC
Show: Ga. State Benefit II
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 6
Points: 20.00  
No: 118
Class: CHILDREN'S HTR U/S
Show: Ga. State Benefit II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 116
Class: CHILDREN'S HTR O/F
Show: Ga. State Benefit II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 117
Class: CHILDREN'S HTR O/F
Show: Ga. State Benefit II
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 6
Points: 6.00  
No: 49
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Spring IV
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 11
Points: 0.50  
No: 55
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 54
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 56
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 5
Points: 2.00  
No: 155
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 156
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 6
Points: 0.50  
No: 154
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Good Old Summertime
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 7
Points: 2.00  
No: 98
Class: CHILD/ADULT HUNTER U/S
Show: HSV Southeastern Series VI
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 97
Class: CHILD/ADULT HUNTER 3'
Show: HSV Southeastern Series VI
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 96
Class: CHILD/ADULT HUNTER 3'
Show: HSV Southeastern Series VI
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 7
Points: 0.50  
No: 291
Class: CHILD/ADULT HUNTER 3
Show: HSV Southeastern Series VII
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 293
Class: CHILD/ADULT HUNTER U/S
Show: HSV Southeastern Series VII
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 263
Class: L Children's Hunter U/S
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 262
Class: L Children's Hunter O/F
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 6
Points: 1.00  
No: 261
Class: L Children's Hunter O/F
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 361
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 362
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 363
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Ticket to Ride
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 4
Points: 4.00  
No: 118
Class: CHILDREN'S/ADULT HTR U/S
Show: Elite Show Jumping VIII
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 11
Points: 0.50  
No: 117
Class: CHILDREN'S/ADULT HTR O/F
Show: Elite Show Jumping VIII
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 11
Points: 0.50  
No: 237
Class: Ch/Ad Hunter u/saddle
Show: HJ Fox Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 236
Class: Childrens/Adult Hunter 3' B
Show: HJ Fox Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 5
Points: 1.00  
No: 235
Class: Childrens/Adult Hunter 3' A
Show: HJ Fox Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 5
Points: 10.00  
No: 12
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 7
Points: 2.00  
No: 13
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 7
Points: 6.00  
No: 11
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 7
Points: 1.00  
No: 97
Class: CHILD/ADULT HUNTER 3
Show: HSV Southeastern Series VIII
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 9
Points: 1.00  
No: 98
Class: CHILD/ADULT HUNTER U/S
Show: HSV Southeastern Series VIII
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 291
Class: CHILD/ADULT HUNTER 3
Show: HSV Southeastern Series IX
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 8
Points: 1.00  
No: 11
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 4
Entries: 4
Points: 2.00  
No: 12
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Falcon Ridge Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 1
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 13
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Falcon Ridge Fall II
Rider: Ali Butler
Place: 2
Entries: 3
Points: 6.00  
No: 50
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 3
Entries: 8
Points: 4.00  
No: 51
Class: CHILDREN'S HUNTER U/S
Show: Brownwood Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 7
Points: 0.50  
No: 49
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Fall I
Rider: Ali Butler
Place: 5
Entries: 9
Points: 1.00  
No: 49
Class: CHILDREN'S HUNTER O/F
Show: Brownwood Halloween I
Rider: Ali Butler
Place: 6
Entries: 13
Points: 0.50  
Total Class Points: 139.00
Standing: Reserve
Show: Ga. State Benefit I
Points: 12.00
Standing: Reserve
Show: HJ Fox Fall II
Points: 12.00
Standing: Reserve
Show: Falcon Ridge Fall II
Points: 12.00
Total Championship Points: 36.00
Total Season Points 175.00

GHJA 2009

No: 39
Class: R Green/Regular Working Hunter (combined) U/S
Show: Tri-State Premier "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 38
Class: R Green/Regular Working Hunter (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider:
Place: 1
Entries: 3
Points: 30.00  
No: 36
Class: R Green/Regular Working Hunter (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 37
Class: R Green/Regular Working Hunter (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 87
Class: Regular/ Green Working
Show: RMI Spring Break "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 90
Class: Regular / Green Working u/s
Show: RMI Spring Break "A"
Rider:
Place: 3
Entries: 3
Points: 20.00  
No: 88
Class: Regular /Green Working
Show: RMI Spring Break "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 86
Class: Regular / Green Working
Show: RMI Spring Break "A"
Rider:
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
Total Class Points: 200.00
Standing: Reserve
Show: Tri-State Premier "A"
Points: 45.00
Standing: Reserve
Show: RMI Spring Break "A"
Points: 45.00
Total Championship Points: 90.00
Total Season Points 290.00
No: 43
Class: R Junior Working Hunter (combined) O/F
Show: RMI December "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 6
Entries: 9
Points: 13.00  
No: 41
Class: R Junior Working Hunter (combined) O/F
Show: RMI December "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 4
Entries: 9
Points: 15.00  
No: 34
Class: R Junior/Am-Owner (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 6
Entries: 7
Points: 13.00  
No: 33
Class: R Junior/Am-Owner (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 6
Entries: 7
Points: 13.00  
No: 32
Class: R Junior/Am-Owner (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 6
Entries: 7
Points: 13.00  
No: 31
Class: R Junior/Am-Owner (combined) O/F
Show: Tri-State Premier "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 5
Entries: 7
Points: 14.00  
No: 65
Class: Large Junior A/O Combined U/S
Show: RMI Spring Break "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 3
Entries: 3
Points: 20.00  
No: 64
Class: Large Junior A/O Combined handy
Show: RMI Spring Break "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 3
Entries: 3
Points: 20.00  
No: 63
Class: Large Junior A/O Combined
Show: RMI Spring Break "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 3
Entries: 3
Points: 20.00  
No: 61
Class: Large Junior A/O Combined
Show: RMI Spring Break "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 2
Entries: 3
Points: 25.00  
No: 62
Class: Large Junior A/O Combined
Show: RMI Spring Break "A"
Rider: Chantal Elmore
Place: 3
Entries: 3
Points: 20.00  
Total Class Points: 186.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
61 LOW SCHOOLING JUMPER 3' Inner Harbor Benefit I Chantal Elmore 3 6 4.00
Total Class Points 4.00
No: 61
Class: LOW SCHOOLING JUMPER 3'
Show: Inner Harbor Benefit I
Rider: Chantal Elmore
Place: 3
Entries: 6
Points: 4.00  
Total Class Points: 4.00

Provided by OrgPro


Top