Horse: Ironman        #25871   

GHJA 2019

No: 52
Class: .90m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 1
Entries: 2
Points: 0.00  
No: 53
Class: .90m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 1
Entries: 1
Points: 0.00  
No: 352
Class: .90m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 353
Class: .90m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 1
Entries: 6
Points: 16.00  
No: 305
Class: .90 M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 7
Entries: 9
Points: 0.00  
No: 118
Class: .90M Jumper II.2b TIP
Show: Horse Show Ventures
Rider: Liz Hirsch
Place: 3
Entries: 3
Points: 7.00  
No: 704
Class: .90 M JUMPER TBL II 2C
Show: Elite Show Jumping
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 5
Points: 7.00  
No: 404
Class: .90 M JUMPER TBL II 2B
Show: Elite Show Jumping
Rider: Liz Hirsch
Place: 6
Entries: 7
Points: 7.50  
No: 304
Class: .90 M JUMPER TBL II 2C
Show: Elite Show Jumping
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 504
Class: .90 M JUMPER TBL II 2.1
Show: Elite Show Jumping
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 8
Points: 14.00  
No: 53
Class: .90m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 52
Class: .90m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 5
Points: 11.00  
No: 353
Class: .90m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 352
Class: .90m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 3
Points: 9.00  
No: 205
Class: .90 M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 8
Entries: 9
Points: 0.00  
No: 305
Class: .90 M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 8
Points: 10.00  
No: 304
Class: .90 M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 10
Points: 12.00  
No: 6
Class: .90M JUMPER II.2 B
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Liz Hirsch
Place: 7
Entries: 9
Points: 0.00  
No: 5
Class: .90M JUMPER II.2C
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 12
Points: 14.00  
No: 16
Class: $250 .90M JUMPERS II.2 1
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Liz Hirsch
Place: 8
Entries: 17
Points: 0.00  
Total Class Points: 154.50
Standing: Champion
Show: HJ Fox
Points: 30.00
Total Championship Points: 30.00
Total Season Points 184.50
No: 57
Class: $300 1.0m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 3
Entries: 4
Points: 8.00  
No: 56
Class: 1.0m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 6
Points: 8.00  
No: 357
Class: 1.0m Jumpers 11.2b
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 2
Points: 0.00  
No: 356
Class: $300 1.0m Jumpers 11.2c
Show: HJ Fox
Rider: Liz Hirsch
Place: 5
Entries: 7
Points: 8.00  
No: 208
Class: 1M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 209
Class: 1M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 4
Entries: 5
Points: 7.00  
No: 309
Class: 1M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 3
Entries: 4
Points: 8.00  
No: 308
Class: 1M JUMPERS
Show: Cheryl & Co
Rider: Liz Hirsch
Place: 3
Entries: 3
Points: 7.00  
No: 9
Class: 1.00M JUMPER II.2C
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Liz Hirsch
Place: 8
Entries: 16
Points: 0.00  
Total Class Points: 56.00

Provided by OrgPro


Top