Horse: Belle Amie        #26356   

GHJA 2021

No: 168
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 34.00  
No: 172
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 4
Points: 24.00  
No: 170
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 34.00  
No: 169
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 34.00  
No: 171
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 34.00  
No: 176
Class: OPP SHORT/LONG STIRRUP HUNTER CLASSIC
Show: Bill Russell Memorial - N
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 33.00  
Total Class Points: 193.00
Standing: Champion
Show: Bill Russell Memorial - N
Points: 68.00
Total Championship Points: 68.00
Total Season Points 261.00
No. Class Show Rider Place Entries Points  
45 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Elite Derby Days I Finn Kellett 2 6 0.00
44 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Derby Days I Finn Kellett 1 6 0.00
43 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Derby Days I Finn Kellett 1 6 0.00
613 Short Stirrup Hunter Derby Elite Derby Days I Finn Kellett 2 4 0.00
144 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Derby Days II Finn Kellett 1 6 0.00
604 SHORT STIRRUP HUNTER DERBY Elite Derby Days II Finn Kellett 1 4 0.00
143 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Derby Days II Finn Kellett 2 6 0.00
145 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Elite Derby Days II Finn Kellett 4 6 0.00
43 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Old Atlanta Classic III Finn Kellett 1 4 14.00
45 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Old Atlanta Classic III Finn Kellett 2 4 10.00
44 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Old Atlanta Classic III Finn Kellett 3 4 8.00
145 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Old Atlanta Classic III Finn Kellett 3 4 8.00
144 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Old Atlanta Classic III Finn Kellett 1 4 14.00
143 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Old Atlanta Classic III Finn Kellett 1 4 14.00
604 SHORT STIRRUP HUNTER CLASSIC Old Atlanta Classic III Finn Kellett 1 4 24.00
59 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Peace at Poplar I Finn Kellett 1 6 16.00
61 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S Peace at Poplar I Finn Kellett 4 6 8.00
60 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Peace at Poplar I Finn Kellett 2 6 12.00
124 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S Peace at Poplar II Finn Kellett 2 3 9.00
123 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Peace at Poplar II Finn Kellett 1 3 13.00
122 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Peace at Poplar II Finn Kellett 1 3 13.00
45 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 2 4 10.00
43 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 1 4 14.00
44 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 1 4 14.00
143 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 1 4 14.00
144 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 1 4 14.00
145 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 3 4 8.00
604 SHORT/LONG STIRRUP HUNTER CLASSIC Elite Show Jumping Halloween Finn Kellett 3 4 12.00
544 Short Stirrup Hunter CLASSIC Horse Show Ventures Finn Kellett 3 7 15.00
45 Short Stirrup Hunter U/S Horse Show Ventures Finn Kellett 6 9 9.50
44 Short Stirrup Hunter O/F Horse Show Ventures Finn Kellett 2 11 17.00
43 Short Stirrup Hunter O/F Horse Show Ventures Finn Kellett 1 11 21.00
243 Short Stirrup Hunter O/F Horse Show Ventures Finn Kellett 2 11 17.00
244 Short Stirrup Hunter O/F Horse Show Ventures Finn Kellett 1 11 21.00
245 Short Stirrup Hunter U/S Horse Show Ventures Finn Kellett 6 10 10.50
644 Short Stirrup Hunter $$ CLASSIC Horse Show Ventures Finn Kellett 1 8 28.00
45 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 2 2 0.00
44 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 1 3 13.00
43 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 1 3 13.00
143 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 1 3 13.00
144 SHORT STIRRUP HUNTER O/F Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 1 3 13.00
145 SHORT STIRRUP HUNTER U/S Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 3 3 7.00
604 SHORT STIRRUP HUNTER CLASSIC Elite Show Jumping Finals Finn Kellett 1 3 23.00
67 SHORT STIRRUP HUNTER O/F GHJA Grand Finale & Finals Finn Kellett 3 20 24.00
68 SHORT STIRRUP HUNTER O/F GHJA Grand Finale & Finals Finn Kellett 6 20 20.50
88 SHORT STIRRUP HUNTER DERBY GHJA Grand Finale & Finals Finn Kellett 4 20 24.00
Total Class Points 538.50

Standing Show Points  
Champion Old Atlanta Classic III 28.00
Champion Peace at Poplar I 32.00
Champion Peace at Poplar II 26.00
Champion Elite Show Jumping Halloween 28.00
Champion Elite Show Jumping Halloween 28.00
Champion Horse Show Ventures 42.00
Champion Elite Show Jumping Finals 26.00
Champion Elite Show Jumping Finals 26.00
Reserve Old Atlanta Classic III 16.80
Total Championship Points 252.80  
Total Season Points 791.30  
No: 45
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Derby Days I
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 44
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Derby Days I
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 43
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Derby Days I
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 613
Class: Short Stirrup Hunter Derby
Show: Elite Derby Days I
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 4
Points: 0.00  
No: 144
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Derby Days II
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 604
Class: SHORT STIRRUP HUNTER DERBY
Show: Elite Derby Days II
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 0.00  
No: 143
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Derby Days II
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 145
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Derby Days II
Rider: Finn Kellett
Place: 4
Entries: 6
Points: 0.00  
No: 43
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 45
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 44
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 4
Points: 8.00  
No: 145
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 4
Points: 8.00  
No: 144
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 143
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 604
Class: SHORT STIRRUP HUNTER CLASSIC
Show: Old Atlanta Classic III
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 24.00  
No: 59
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Peace at Poplar I
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 6
Points: 16.00  
No: 61
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S
Show: Peace at Poplar I
Rider: Finn Kellett
Place: 4
Entries: 6
Points: 8.00  
No: 60
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Peace at Poplar I
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 6
Points: 12.00  
No: 124
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S
Show: Peace at Poplar II
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 3
Points: 9.00  
No: 123
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Peace at Poplar II
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 122
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Peace at Poplar II
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 45
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 4
Points: 10.00  
No: 43
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 44
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 143
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 144
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 4
Points: 14.00  
No: 145
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 4
Points: 8.00  
No: 604
Class: SHORT/LONG STIRRUP HUNTER CLASSIC
Show: Elite Show Jumping Halloween
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 4
Points: 12.00  
No: 544
Class: Short Stirrup Hunter CLASSIC
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 7
Points: 15.00  
No: 45
Class: Short Stirrup Hunter U/S
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 6
Entries: 9
Points: 9.50  
No: 44
Class: Short Stirrup Hunter O/F
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 11
Points: 17.00  
No: 43
Class: Short Stirrup Hunter O/F
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 11
Points: 21.00  
No: 243
Class: Short Stirrup Hunter O/F
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 11
Points: 17.00  
No: 244
Class: Short Stirrup Hunter O/F
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 11
Points: 21.00  
No: 245
Class: Short Stirrup Hunter U/S
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 6
Entries: 10
Points: 10.50  
No: 644
Class: Short Stirrup Hunter $$ CLASSIC
Show: Horse Show Ventures
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 8
Points: 28.00  
No: 45
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 2
Entries: 2
Points: 0.00  
No: 44
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 43
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 143
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 144
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 13.00  
No: 145
Class: SHORT STIRRUP HUNTER U/S
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 3
Points: 7.00  
No: 604
Class: SHORT STIRRUP HUNTER CLASSIC
Show: Elite Show Jumping Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 1
Entries: 3
Points: 23.00  
No: 67
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 3
Entries: 20
Points: 24.00  
No: 68
Class: SHORT STIRRUP HUNTER O/F
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 6
Entries: 20
Points: 20.50  
No: 88
Class: SHORT STIRRUP HUNTER DERBY
Show: GHJA Grand Finale & Finals
Rider: Finn Kellett
Place: 4
Entries: 20
Points: 24.00  
Total Class Points: 538.50
Standing: Champion
Show: Old Atlanta Classic III
Points: 28.00
Standing: Champion
Show: Peace at Poplar I
Points: 32.00
Standing: Champion
Show: Peace at Poplar II
Points: 26.00
Standing: Champion
Show: Elite Show Jumping Halloween
Points: 28.00
Standing: Champion
Show: Elite Show Jumping Halloween
Points: 28.00
Standing: Champion
Show: Horse Show Ventures
Points: 42.00
Standing: Champion
Show: Elite Show Jumping Finals
Points: 26.00
Standing: Champion
Show: Elite Show Jumping Finals
Points: 26.00
Standing: Reserve
Show: Old Atlanta Classic III
Points: 16.80
Total Championship Points: 252.80
Total Season Points 791.30

Provided by OrgPro


Top